Koła Różańcowe

Informacja dla Koła Różańcowego Dzieci:

1) We wrześniu zaczynamy na nowo, aby uporządkować sobie odmawianie kolejnych tajemnic. Ruszymy zatem z tajemnicami „od początku” i „do przodu”: czyli jeśli dziś zaczynasz od tajemnicy pierwszej radosnej, to w październiku po zmianie będziesz odmawiać drugą radosną, itd.
Dzieci których nie było dziś na spotkaniu otrzymują w tym miesiącu nastepujące tajemnice:
Tajemnice chwalebne
I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa: Wilczyńska A.

II - Wniebowstąpienie: Pietrzyk P.
III - Zesłanie Ducha Świętego: Podrzucek A.
IV - Wniebowzięcie Maryi: Kaczor W.
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi: Stokowiec M.

2) W tym miesiącu modlimy się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby nie brakło nam tych, którzy służą Panu Bogu i Kościołowi przez kapłaństwo i życie zakonne.

3) Październik – miesiąc różańca! Spotkanie 13 października (Fatima!): Msza św. i nabożeństwo różańcowe (18.00)! Po tym nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych na kolejny okres. Zapraszam do podjęcia czytania, psalmu, modlitwy wiernych na Mszy św. i rozważań różańcowych w czasie nabożeństwa. Mam nadzieję, że zaangazują się wszystkie dzieci! Warto w tej Mszy św. i rózańcu uczestniczyć całą rodziną. Spośród wielu dni października można przecież wybrać na rodzinny różaniec właśnie ten wieczór!

CZĘŚCI I TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO:

Tajemice radosne
I - Zwiastowanie NMP

II - Nawiedzenie św. Elżbiety
III - Narodzenie Jezusa
IV - Ofiarowanie w świątyni
V - Znalezienie w świątyni

Tajemice światła
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
I - Modlitwa w Ogrójcu

II - Biczowanie
III - Cierniem ukoronowanie
IV - Droga Krzyżowa
V - Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne
I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

II - Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV - Wniebowzięcie Maryi 
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

____________________

Początek Kołom Różańcowym w parafii bł. Jerzego Matulewicza dała Róża Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, założona 7 października 1993. Zelatorką koła została katechetka – pani Urszula Nowak.

Czciciele Matki Przenajświętszej zgodnie z przesłaniem wypowiedzianym w Fatimie do pastuszków („odmawiajcie codziennie różaniec”) modlili się przed każdą Mszą św. odprawianą w godzinach popołudniowych. Matka Boża zaczęła królować i pukać do serc wielu parafian. Odpowiedzią było żywe zainteresowanie ze strony wiernych i tworzenie nowych Róż, które pod duchowym przewodnictwem księdza proboszcza Bogdana Pękackiego zrzeszyły coraz liczniejsze grono Żywego Różańca.

Inicjatorem kolejnych Róż była pani Maria Mazur, która z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zachęcała ludzi do tworzenia Kół Żywego Różańca. Na terenie parafii powstało dwanaście Róż Różańcowych. Od kilku lat nasza parafia włącza się w „Różańcowe Jerycho” – 24-godinną adorację Najświętszego Sakramentu. Z inicjatywy sióstr i braci modlitwy różańcowej w roku kapłaństwa powstało pięć „Margaretek”, czyli modlitw za poszczególnych kapłanów.

W roku Różańca Świętego (2002-2003) papież Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice Różańca -  tajemnice światła. Koło liczyło od tej chwili nie piętnastu, ale dwudziestu członków. W związku z tym nastąpiła reorganizacja kół pod względem liczebności osób. Z dwunastu Kół pozostało siedem.

Zachęcamy do tworzenia nowych wspólnot. Pamiętajmy, że nie możemy zaniedbywać modlitwy różańcowej, która jest ratunkiem dla świata.

Urszula Nowak