Ogłoszenia 30.11.2022 - XXXI Niedziela Zwykła

Dziś zbawienia stało się udziałem tego domu.. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.

Ogłoszenia XXXI Niedzieli Zwykłej.

UWAGA:

1.11 - niedzielny porządek Mszy św.

2.11 - Msze św. o 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00

foto: verbumdei.com.pl