Rozmowa przy studni. Fragment serialu "The Chosen"

"Rzekła do Niego kobieta: "Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać". A On jej odpowiedział: "Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!" A kobieta odrzekła Mu na to: "Nie mam męża". Rzekł do niej Jezus: "Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, widzę, że jesteś prorokiem". (J 4, 15-19)  

SOW: Rachunek sumienia do spowiedzi generalnej

Robiąc rachunek sumienia pamiętaj przed kim stajesz - Bóg nie jest egzaminatorem, tutaj nie ma klucza odpowiedzi. W rachunku sumienia "dobre odpowiedzi" to te szczere.

Bóg jest Twoim Ojcem. Posłał Jednorodzonego Syna, aby Cię zbawił właśnie z grzechu (por. J 3, 17) i Ducha Świętego, aby Cię o tym grzechu przekonał (por. J 16, 8-9). 

Bóg chce byś zrozumiał swój grzech i zobaczył jak niszy on Waszą relację. A niszcząc Twoją relację z Bogiem, niszczy też Ciebie (Boga nie może, ale Ciebie owszem).

foto: misericors.orgSOW: co to jest spowiedź generalna i czy jest potrzebna?

W czasie Seminarium Odnowy Wiary bywa niekiedy wprowadzany temat spowiedzi generalnej. Nasze ostatnie katechezy mówiły o ludzkiej grzeszności, ale i nadziei, jaką mamy w Jezusie Chrystusie - Jedynym Zbawicielu człowieka. Wkrótce podejmiemy temat wiary i nawrócenia oraz zastanowimy się, co to znaczy „otworzyć drzwi Chrystusowi” i wpuścić Go do naszego życia jako Gospodarza. W drodze, którą wyznaczają powyższe punkty warto zadbać o dobrze przeżytą spowiedź... foto: radom.gosc.plPrzygotowania do I Komunii św.

Zachęcamy Rodziców Dzieci pierwszokomunijnych do skorzystania z materiałów, które pomogą przygotować się na ostatnim etapie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej. Uwaga! To pomoc nie tylko dla dzieci, ale dla całej rodziny! Szansa na spotkanie rodziców i dzieci wokół Dobrej Nowiny. Szczegółowe wyjasnienia i same materiały znajdują się pod tym linkiem.

Polecane pomoce przygotował portal modlitwawdrodze.pl

foto: api.modlitwawdrodze.pl