Intencje Mszalne  20 V – 26 V 2024

Poniedziałek                                                                                   

7.oo * dzięk. z prośbą o zdrowie dla Marka Janusa, opiekę MB i błog. Boże

7.oo 

18.oo + Czesławy, Edwarda Prusak

18.oo + Józef, Aniela Śnioch

Wtorek

7.oo + Piotra

7.oo 

18.oo + 4 r. śm. Anny, Agnieszki, Franciszka

18.oo + 7 r. śm. Bożeny, Waldemara, Kazimiery, Eugeniusza Tulej

Środa

7.oo + Janina, Stanisław, Jerzy Jaros

7.oo + Waleria, Wiktor, Jerzy, Krzysztof

18.oo + 4 r. śm. Czesław, Anna Chruściel

18.oo* za wstawiennictwem MBNP – zbiorowa..

Czwartek

7.oo + Edward Czaja, Zdzisławy, Henryka Kołodziejczyk

7.oo + Elżbieta, Marian, Marianna Adach

18.oo * 46 r. ur. Marii Świątek – dzięk. z prośbą o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże

18.oo + 5 r. śm. Aleksandra Cedzyńska

Piątek

7.oo 

7.oo* 

18.oo*w dniu matki -Janiny Surmańskiej - dzięk. i błog. dla Zofii i Mateusza – od córek

18.oo + 14 r. śm. Wiesław Jagodziński ++ z r. Jagodzińskich

Sobota

7.oo 

7.oo 

18.oo* 70 r. ur. Wiesława – dzięk. z prośba o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże

18.oo + Marianna Kubicka

Niedziela

7.oo*r. święceń ks. Karola i pracujących ks. - dzięk. z prośbą o błog. Boże, opiekę 

8.3o + Ewa Pytlos – w dniu matki – od dzieci

8.3o +  13 r. śm. Józef Mularczyk, ++ z r. Mularczyków i Saługa

10.oo + 34 r. śm. Anny Matałowskiej

10.oo + Zofia, Ryszard Wilczyńscy

11.3o * w intencji rodzin tworzących wspólnotę parafialną – dzięk. z prośbą..

11.3o + 22 r. śm. Andrzeja Łomży

13.15+2 r.śm. Marianna, Leszek Opaczyńscy,+ Rybiałków,Opaczyńskich, Pietrzyków, Jaskólskich

16.oo * w intencji Danuty i Stanisława Kaczmarskich – dzięk. z prośbą o opiekę MB..

18.oo* 18 r. ur. Oskara Stachowicza – dzięk. z prośbą o zdrowie, opiekę MB i błog.