Schola - Zespół Dziecięcy

NA PRÓBY ZESPOŁU DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEGO
ZAPRASZAMY W SOBOTY O 10.00.

REKOMENDUJEMY TEŻ O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT
Z KSIĘDZEM KAROLEM W CELACH ORGANIZACYJNYCH.

W ciągu przeszło 25 lat istnienia naszej parafii istotną rolę w religijnej, a szczególnie liturgicznej formacji dzieci i młodzieży odgrywał zespół posługujący muzycznie w czasie niedzielnych Mszy św. o godzinie 10.00. Ponieważ to Eucharystia z kazaniem skierowanym szczególnie do dzieci, animacja muzyczna z wykorzystaniem gitary oraz śpiewu najmłodszych wydawała się być bardzo potrzebna. W ostatnim czasie (jesień 2016) udało się wrócić do tej praktyki. Zespół dziecięco – młodzieżowy wznowił wtedy swoją działalność.

Poza niedzielnymi Mszami św. o godz. 10.00, naszą scholę można usłyszeć w czasie istotnych wydarzeń w życiu parafii. Przykładem może być choćby w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (26 XI 2016). Zespół pomagał wtedy w prowadzeniu wieczoru uwielbienia. Schola brała także udział w Jubileuszowej Mszy Świętej z okazji 25-lecia ustanowienia parafii (8 grudnia 2016). Na początku stycznia 2017 zespół zaprosił parafian do wspólnego kolędowania.

Próby scholi odbywają się w soboty o godzinie 10.00, w salce w salce duszpasterskiej kościoła. Opiekunem grupy jest ks. Karol Stawowczyk.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież naszej parafii do współpracy. Śpiewając, głosimy chwałę Pana i doznajemy przy tym wiele radości!

opr. P. Wojciechowska
ks. K. Stawowczyk