Dekanalne Forum Młodych - "Napełnieni Duchem Świętym"

W kontekście Uroczystości Jezusa Chrystsua Króla Wszechświata w parafii pw. Bożego Miłosierdzia - obyło się Dekanalne Forum Młodych, w którym uczestniczyli także reprezentanci naszej parafii. 

Młodzież z kilku parafii z naszego dekanatu wraz z duszpasterzami rozpoczełą spotkanie od przeczytania fragmentu Dziejów Apostolskich mówiącego o Zesłaniu Ducha Świętego. Był to punkt wyjścia do odkrycia, że także nasze wspólnoty - jesli mają być Kościołem - muszą otwierać się na działanie Ducha Świętego. 

Po zaprezentowaniu się reprezentacji każdej z parafii, zebrani uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu przygotowanej przez ks. Michała Wojdę i młodzież par. Bożego Miłosierdzia. Śpiew animowały s. Antonia i s. Joela, józefitki. 

Po adoracji oraz poczęstunku młodzież wzięła udział w konferencji zatytuowanej "Młodzi w Kościele", w czasie której zebrani mogli także podzielić się doświadczeniami związanymi z duszpasterstwem młodzieży w ich parafiach.

Na zakończenie młodzi otrzymali pomoce liturgniczne na Uroczystość Jezusa Chrystsua Króla Wszechświata, dzięki którym mogli zaanimować litrugię tego wyjątkowego święta.

Spotkanie to można uznać za udaną próbę zintegrowania środowisk młodzieżowych dekanatu Kielce-Zachód oraz ich duszpsterzy. 

Serdeczne podziękowania należą się gospodarzom spotkania: księdzu prałatowi Jerzemu Ostrowkiemu, proboszczowi par. Bozego Miłosierdzia wraz z zespołem jego wikariuszy (wśród nich szczególne podziękowania dla księży Michała Wojdy, Sebastiana Wideła, Przemysława Moćko i Mariusz Mołasa) oraz młodzieży gromadzącej się przy tej parafii. Dziękujemy także za życzliwą pomoc siostrom józefitkom: s. Antonii i s. Joeli. Słowo podziękowania należy się również wszystkim duszpastrzom dekanatu, którzy zadbali o udział młodych w spotkaniu.