Bierzmowanie 2017

18 marca 2017 w naszej parafii 117 osób przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Mariana Florczyka. Bierzmowanym gratulujemy i powierzamy ich Bożej opiece.

Bierzmowanie 2017 - dialog

Naszą modlitwą za nich niech staną się słowa hymnu do Ducha Świętego:

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg;
Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar;
Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz;
Przez Ojca obiecany nam mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był;
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.

W galerii znajdziecie zdjecia z tej uroczystości!