"Dzień wspólnoty" w Świętej Katarzynie

W dniach 9-10 czerwca w Domu Rekolekcyjnym "Wieczernik" prowadzonym przez księży Pallotynów w Świętej Katarzynie odbył się kolejny dzień skupienia grupy Odnowy w Duchu Świętym działającej w naszej parafii.

Grupa modlitewna działająca w ramach nurtu Odnowy w Duchu Świętym spotyka się w naszej parafii w każdy czwartek po wieczornej Mszy świętej. W ostatnim czasie prowadziła też (już trzeci raz) Seminarium Odnowy Wiary. Zwyczajem lat ubiegłych grupa udała się w ostatnim czasie (9-10 czerwca) na swoisty "dzień wspólnoty". 

Piątkowy wieczór był czasem zacieśniania więzi oraz tradycyjnej już, nocnej wędrówki na Łysicę. Po drodze, przy źródełku św. Franciszka odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne. 

Sobota była czasem wsłuchiwania się w słowo Boże w czasie lectio divina. Wspólnie przeżyty dzień zwieńczyliśmy Mszą świętą i radosnym obiadem.