Ogłoszenia 4.03.2018 - III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia z III Niedzieli Wielkiego Postu

"Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała.

foto: wikimedia.org

Ogłoszenia 25.02.2018 - II Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia z II Niedzieli Wielkiego Postu.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

foto: parafia-debowo.plNadeszła godzina...

Zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żalów, które w naszej parafii odprawiane są w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00. W tym roku kazania pasyjne (połączone z modlitwą uwielbienia) głosi ks. Karol Stawowczyk.