Ogłoszenia 18.03.2018 - V Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia przygotowane na V Niedzielę Wielkiego Postu.

"Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne".

foto: episkopat.pl

Porządek rekolekcji wielkopostnych

Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem rekolekcji wielkopostnych, które wygłosi ks. dr Bartłomiej Pieron.

"Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste - zmiłuj się nad nami!".Ogłoszenia 11.03.2018 - IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)

Ogłoszenia przygotowane na IV Niedzielę Wielkiego Postu. Wśród nich porządek rekolekcji.

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

foto: ekai.plBierzmowanie 2018

10 marca 2018 w naszej parafii odbyło się bierzmowanie, którego młodzieży naszej parafii udzielił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Florczyk. Zachęcamy do objerzenia zdjęć z tego wydarzenia. Więcej o znaczeniu sakramentu bierzmowania przeczytasz tutaj.