Ogłoszenia 26.11.2017 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 Ogłoszenia przygotowane na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie".

Znalezione obrazy dla zapytania chrystusa królafoto: episkopat.pl

O sakramentach cz. 13

To już ostatnia część cyklu katechizmowego o sakramentach, w którym przybliżaliśmy naukę Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ostatnia katecheza dotyczy sakramentu małżeństwa. Skupiliśmy się w niej na właściwym zrozumieniu tego, co to znaczy, że przymierze kobiety i mężczyzny w Kościele jest sakramentem. Innymi słowy: czym młażeństwo sakramentalne różni się od małżeństwa w ogólnym rozumieniu. 

foto: parafiaskoki.plBezpieczni na drodze!

 W  niedzielę 19 listopada gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Policjanci apelowali o bezpieczne zachowanie na drogach.  "Wieczór z bł. Karoliną"

"Wieczór z bł. Karoliną" to wydarzenie, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Członkowie stowarzyszenia chcą w ten sposób zapoznać młodzież ze swoją patronką - bł. Karoliną Kózkówną. W tegorocznym "Wieczorze" wzięła udział także grupa młodych z naszej parafii.