Kielecka Piesza Pielgrzymka 2017

Pierwszy, drugi, trzeci... siódmy i ostatni - ósmy dzień Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki z Wiślicy na Jasną Górę za nami! Za tymi pokonującymi 200 km odcinek na piechotę i za tymi, którzy pielgrzymowali duchowo.Ogłoszenia 6.08.2017 - Przemienienie Pańskie

Ogłoszenia z dnia 6 sierpnia 2017

"Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. (...) obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Ogłoszenia 30.07.2017 - XVII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia przygotowane na XVII Niedzielę Zwykłą.

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. DM SKAŁA - Zakopane 2017

Pierwsze dni lipca (6-11.07) Duszpasterstwo Młodzieży „SKAŁA” miało przyjemność spędzić w cudownych Tatrach. Trudnymi ścieżkami Tatrzańskiego Parku Narodowego prowadził nas z uśmiechem Ks. Karol. Długie wędrówki umilała nam natura, jej piękno i majestatyczne krajobrazy.Ogłoszenia 23.07.2017 - XVI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia na XVI Niedzielę Okresu Zwykłego w ciągu roku

...przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. (...) Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!