"Dzień wspólnoty" w Świętej Katarzynie

W dniach 9-10 czerwca w Domu Rekolekcyjnym "Wieczernik" prowadzonym przez księży Pallotynów w Świętej Katarzynie odbył się kolejny dzień skupienia grupy Odnowy w Duchu Świętym działającej w naszej parafii.  

Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik

Zachęcamy do udziału w parafialenej pielgrzymce do Kalwawii Zebrzydowskiej i Łagiewnik.
Pielgrzymka odbędzie się 17 czerwca. Koszt wyjazdu 40 zł. Zapisy u księdza Sylwestra
(przy zapisach nalezy podać numer pesel, telefon kontaktowy oraz adres).Ogłoszenia 28.05.2017 - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ogłoszenia podane w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata."