Teksty rozważań na II Tydzień SOW

Miłość Boża

Poniedziałek - Ef 1,3a-4ab; Jr 31,3:

Ef 1, 3a-4a: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On (...) bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów… //  Jr 31, 3; Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

Samo stworzenie jest aktem miłości Boga. To że znalazłeś się w Jego planie. Poza sensem, który sam możesz nadać swojemu życiu, jest ten który ma ono bo zaistniało w Bożym planie?

Jakie znaczenie dla Ciebie ma fakt, że Bogu zależało na Tobie zanim Cię stworzył. Zanim zaistniałeś, zanim zrobiłeś coś dobrego, zanim Go poznałeś…

Wtorek – Iz 54,10:

10 Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.

Mamy czasem wrażenie, że Bóg nie jest nam życzliwy. Że warunkuje swoją miłość, tzn. uzależnia ją od naszej moralności, od naszej wierności jego przykazaniom itp.

Jaka jest miłość Boża w świetle tego proroctwa?

Środa – Iz 49, 14-16

14 Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał". 15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. 16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach...

Wydaje się, że nie ma miłości silniejszej niż miłość matki do dziecka. Bóg, którego nazywamy Ojcem objawia w tym proroctwie, że Jego miłość jest nieporównywalnie większa nawet od największej miłości matczynej.

Jak kochali Cię Twoi rodzice? Jakie ich postawy raniły Twoją dziecięcą miłość? Jakich zranień doznali od Ciebie? Pamiętaj, że Bóg kocha Cię nieporównanie bardziej niż najlepszy ziemski rodzic. Jego rany z krzyżowej męki nie są wyrzutem, lecz świadectwem miłości.

Czwartek – Mt 7, 11 oraz 1 J 4, 16a

Mt 7,11: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. // 1 J 4,16a: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.

Wielu ludzi nie wierzy, że Bogu na nich zależy, że Bóg ich kocha. Twierdzą, że Bóg nie interesuje się nimi. Że ich nie słucha. Co to znaczy „nie słucha”? Że nie słyszy, czy że nie jest posłuszny?

Co budzi Twoją wątpliwość w Bożą miłość? A teraz pomyśl: co przekonuje Cię o Bożej miłości? Znając odpowiedź na to drugie pytanie „złap się” jej w medytacji bardzo mocno.

Piątek – J 10, 10-15

10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. 11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 13  dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.

Możesz mieć obawę, że Bóg ma wobec Ciebie złe intencje. Jak złodziej, jak złoczyńca. Obawa ta – może nawet nie uświadomiona, nie nazwana – każe Ci zachować dystans. Pojawiają się pokusy: „nie będę się angażował za bardzo”, „muszę trzeźwo i krytycznie myśleć”, „w tym musi być jakiś haczyk”… A pora tu na kluczowy krok: uwierzyć w dobre intencje Pana Boga. On nie jest najemnikiem – on kocha Cię bezinteresownie. Nie jest złoczyńcą – nie skrzywdzi Cię. Jest dobrym pasterzem. Dlaczego? Bo życie swoje oddał, byś ty miał życie w obfitości. Tak, bardziej obfite niż oczekujesz, niż sobie wyobrażasz.

Owce Jezusa Chrystusa „znają Go”, wiedzą jakie ma intencje, ufają Mu… A Ty?

Sobota – List…

(Jeśli jakiś fragment dotknie Cię szczególnie mocno wyszukaj odnośny tekst w Biblii i rozważ go)

Moje dziecko, Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1) Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2) Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3) Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31) Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1.27) We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17.28) Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17.28) Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1.4-5) Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1.11-12) Nie byłeś pomyłką (Psalm 139.15) Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139.16) Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17.26) Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14) Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139.13) I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 71.6) Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8.41-44) Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4.16) I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3.1) Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1 Jana 3.1) Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7.11) Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5.48) Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1.17) Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33) Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11) Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31.3) Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Psalm 139.17-18) I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3.17) Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32.40) Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19.5) Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32.41) I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33.3)  Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4.29) Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37.4) Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2.13) Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3.20) To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2.16-17) Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1.3-4) Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34.18) Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca  (Izajasz 40.11) Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Apokalipsa 21.3-4) I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Apokalipsa 21.3-4) Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17.23) Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17.26) On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1.3) Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8.31) By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5;18-19) Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2  Koryntian 5.18-19) Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4.10) Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8.31-32) Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2.23) I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8.38-39) Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15.7) Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3.14-15) Ale czy Ty… "chcesz być moim dzieckiem?" (Jan 1.12-13) Czekam na Ciebie (Łukasz 15.11-32) Kocham Cię, Twój Ojciec. Bóg Wszechmogący

Niedziela – J 15, 12-14 oraz 1 J 5, 2-3

J 15: 12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

1 J 5: 2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, 3 albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.

Benedykt XVI napisał: „Jezus połączył w jedno przykazanie te dwa: przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego (…). Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi” (Deus caritas est 1).

Kochać nawet już nie „jak siebie samego”, ale tak jak Jezus mnie umiłował. Czy to przykazanie, rzeczywiście nie jest ciężkie? Miłość nie jest przykazaniem, ale odpowiedzią… Kochasz na miarę tego, jak uwierzyłeś, że jesteś kochany…


opr. ks. Karol Stawowczyk
W trakcie opracowywania korzystano z:
1. www.effatha-lublin.pl
2. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Część A - Metodyczna, Część B - Katechezy; Magdalenka 2012
Wykorzystano również "List kochającego Boga Ojca do człowieka" - autor nieznany.