Wycieczka do Warszawy

Zwyczajem lat ubiegłych we wtorek po Wielkanocy, w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych, Liturgiczna Służna Ołtarza naszej parafii wybrała się na wspólny wyjazd. Celem w tym roku była stolica naszego kraju - Warszawa. 

Na wyjazd ten LSO zaprosiła także młodzież skupiającą się przy Duszpasterstwie Młodzieży SKAŁA, oraz dzieci z Koła Różańcowego. Tym sposobem, w niemal pięćdziesięcioosobowej grupie, wybraliśmy się na wspólny wyjazd integracyjny.

Pierszym miejscem, które odwiedziliśmy było Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znajdujące się przy jego sanktuarium na warszawskim Żoliborzu. To parafia, w której niegdyś posługiwał ksiądz Jerzy. Po niezwykle ciekawej ekspozycji oprowadzał nas pan Dariusz. Jest on naocznym świadkiem posługi księdza Jerzego, dlatego swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał nam z niezwykłym zaangażowaniem. Jesteśmy mu za to ogromnie wdzięczni.

Po wizycie na Żoliborzu przejechaliśmy w kierunku Starego Miasta. W czasie spaceru po tej części Warszawy zobaczyliśmy miejsca znane nam z telewizji: Krakowskie Przedmieście z Pałacem Prezydenckim, Plas Marszałka Józefa Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza, Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Na placu tym znajduje się także krzyż upamiętniający Mszę św., którą św. Jan Paweł II odprawił w tym miejscu 2 czerwca1979. To w czasie tamtej liturgii Papież Polak wołał: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!". 

W dalszej częsci spaceru udaleiśmy się w stronę Placu Zamkowego z punktem widokowym na Wisłę i Stadion Narodowy, a następnie wąskimi uliczkami warszawskiej starówki na Rynek, gdzie znajduje się jeden z pomników Syrenki. 

Osatatnim punktem programu była wizyta w siedzibie wystawy multimedialnej "Śladami Jezusa". Zwiedzając ją, mogliśmy zwizualizować sobie miejsca i okoliczności życia Jezusa, a szczególnie ostatnich dni przed Jego śmiercią i zmartwychstaniem. Bardzo dobrze wpisało się to w cały ciąg przeżyć zwiazanych z Wielkim Tygodniem i Oktawą Wielkanocy.

Wszystkim, którzy umożliwili nam ten wyjazd serdecznie dziękujemy!

ks. Karol Stawowczyk