Zapraszamy na Seminarium Odnowy Wiary 2017

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary (SOW) w Duchu Świętym?

To szansa, by nabyć osobistej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Idzie o to by, zrobić krok, ku wyjściu z religijności naturalnej, w jakiej wielu ludzi pozostaje mimo, że jest przekonanych o swoim byciu chrześcijaninem. Seminarium Odnowy wiary może również pomóc chrześcijanom, którzy kiedyś już podjęli decyzję o świadomym pójściu za Chrystusem, ale obecnie przeżywają jakiś kryzys w dziedzinie swojej wiary. Seminarium może też stać się okazją do naprawienia zerwanej przed laty więzi z Bogiem. Dla tych zaś, którzy na co dzień doświadczają radości płynącej z wiary SOW będzie „świętowaniem” tego, co przeżywają, uporządkowaniem fundamnetalnych dla chrześijaństwa prawd oraz zachetą do realizacji danej nam przez Chrystusa misji.

 

Z czym wiąże się uczestnictwo w SOW?

Seminarium, na które zapraszamy obejmuje:

- spotkania przez 6 kolejnych niedziel
- modlitwę osobistą polegającą na rozważaniu słowa Bożego (Pismo Święte)

Spotkanie niedzielne rozpoczynać się będą o godzinie 19.00 (23.04.2017-28.05.2017). W czasie tych spotkań będzie odbywać się katecheza kerygmatyczna, będzie też okazja do wysłuchania świadectwa oraz tzw. „dzielenia” w grupach. W program poszczególnych spotkań wchodzi też modlitwa przybierająca postać, dopasowaną do tematu. Spotkania (złożone ze wszystkich powyższych elementów) powinny trwać maksymalnie 90 minut.

Modlitwa osobista słowem Bożym to rozważanie słów Pisma świętego przez 15 minut każdego dnia trwania seminarium. W czasie spotkania niedzielnego uczestnicy otrzymują karteczki z wydrukowanymi wskazówkami dotyczącymi rozważań na najbliższe dni.

Zachęcamy do udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które poprowadzi nasza parafialna wspólnota Odnowy w Duchu Świętym!

              Ks. Karol Stawowczyk