Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik

Zachęcamy do udziału w parafialenej pielgrzymce do Kalwawii Zebrzydowskiej i Łagiewnik.
Pielgrzymka odbędzie się 17 czerwca. Koszt wyjazdu 40 zł. Zapisy u księdza Sylwestra
(przy zapisach nalezy podać numer pesel, telefon kontaktowy oraz adres).