Bierzmowanie 2017

18 marca 2017 w naszej parafii 117 osób przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Mariana Florczyka. Bierzmowanym gratulujemy i powierzamy ich Bożej opiece. W galerii znajdziecie zdjecia z tej uroczystości!Ogłoszenia 26.03.2017 - IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Laetare. Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi!

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata.Ogłoszenia 19.03.2017 - III Niedziela Wielkiego Postu

Kolejna niedziela Wielkiego Postu i kolejne ogłoszenia duszpasterskie. Zachęcamy do lektury!

Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą."O sakramentach" cz. 3

Niniejsza katecheza ma stać się dla nas okazją do rozpoczęcia refleksji na temat sakramentu Chrztu św. Zastanowimy się w niej nad znaczeniem tego sakramentu wychodząc od jego nazwy oraz synonimicznych określeń zaczerpniętych z nauczania św. Grzegorza z Nazjanzu. Poznamy także starotestamentalne figury – zapowiedzi tego sakramentalnego znaku.Ziemia Święta - pielgrzymka (28 czerwca - 05 lipca 2017r.)

Nasza parafia współorganizuje pielgrzymkę "Śladami Pana Jezusa", której celem jest nawiedzenie Ziemi Świętej. Spotkanie organizacyjne z przedstawicielem Biura Pielgrzymkowego "Ad Astra" dla wyjeżdząjących na tę pielgrzymkę, odbedzie się 20 maja 2017 (sobota; planowane jest na godz. 16.30). Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną wszystkie miejsca na liście są zajęte. Ziemia Święta