Ogłoszenia 30.04.2017 - III Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkanocną.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?Wyjazd ministrancki

 

Zwyczajem lat ubiegłych organizujemy wyjazd o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym, na który zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza: animatorów, lektorów, ministrantów i kandydatów!Spotkania przed I Komunią św.

Informacja dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i I Komunii św. oraz ich rodziców. Znajdziecie tu harmonogram spotkań, które będą miały charakter prób liturgicznych przed Mszą św. z udzieleniem Pierwszej Komunii św. Pierwsze spotkanie tegorocznego SOW...

Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym rozpoczęte! "Duchu Święty, który oświecach serca i umysły nasze dodaj nam ochoty i zdolności, aby te spotkania, były dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen!"Ogłoszenia 23.04.2017 - Niedziela Miłosierdzia Bożego

Ogłoszenia z II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego

...po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!